Plánované akce - 2. pololetí


TYTO AKCE JSOU VE FINANČNÍ REŽII MŠ:

- 22.2. karneval

- březen - včelaři, vynášení Morany, návštěva knihovny, návštěva ZŠ, tvořivé odpoledne

- duben - ZOO Kamenačky, divadlo Tetiny

- květen - divadlo Úsměv, besídka pro rodiče ke Dni matek, vystoupení v Domě seniorů. koncert ZUŠ Vranovská, nemocnice zvířátek, návštěva Hasičů, návštěva Policice ČR

- červen - hvězdárna, rozloučení s předškoláky

TYTO AKCE BUDOU HRAZENY V 2. POLOLETÍ Z PENĚZ SRPŠ:

červen - výlet na Veveří s divadlem a dalšími akcemi na místě (celá školka) - již objednáno

              - výlet do ZOO Hodonín (celá školka) - již se domlouvá

              - pokud bude dost vybraných peněz je v plánu ještě Papouščí ZOO v Bošovicích a                            Ekofarma Jalový dvůr ABC

Pokud by ještě finance zbyly, bude do tříd zakoupena hra na procvičení motoriky dětí.


V průběhu buď tohoto pololetí nebo příštího roku půjdou děti ze školky do divadla Radost. To má vlastní pořadník mateřských škol z Brna a okolí na představení. Jsme zapsáni, čekáme na termín. (Bude hradit SRPŠ.)