Odpovídáme na dotazy rodičů:

11.10.2018


  1. PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA NA ŠKOLU - probíhá průběžně během celého dopoledne, protože se týká nejen psaní a malování, ale všech složek dětského rozvoje, (fyzické, sociální, emoční...). Každý předškolák musí splnit každý den konkrétní úkol (pasovaný mu "na míru" podle jeho potřeb a schopností). Čas, kdy úkol splní, si vybírá samo - během dopoledne.
  2. Naše MŠ má dlouhodobý podstav učitelek na plný úvazek. Přestože o navýšení žádala Kraj ještě i paní ředitelka Hrabalová a i současná paní ředitelka Tesaříková, Kraj situaci nepřehodnotil, tzn. že je učitelek stálo málo. Proto, když dojde k chřipkové epidemii nebo podobnému zdrav. omezení, musí se třídy spojovat nebo dochází k dalším organizačním změnám. Není v silách nás (SRPŠ) ani paní ředitelky tuto situaci nějak urychleně změnit. PROSÍME O TRPĚLIVOST A POCHOPENÍ.