Odpovídáme na dotazy rodičů:

11.10.2018

  1. ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH KROUŽKU - do kroužků chodila cca 2/3 dětí, kteří neměli o kroužky zájem, ale rodiče neměli hlídání. To brzdilo práci ostatních. Zároveň časově zasahovaly do provozu MŠ, což je v rozporu s  předpisy pro MŠ. Proto se čas kroužků posunul až po ukončení provozu MŠ a zároveň se tak vyčlenily děti, které mají o kroužky skutečný zájem. 
  2. KERAMIKA - není zrušena, naopak je zahrnuta do rámcového programu MŠ, což znamená, že keramické tvorby se budou účastnit všechny děti MŠ.
  3. SAUNA - Přestože je sauna "hned vedle" bylo hned několik důvodů, proč se saunování zrušilo. 1) K tomu, aby ji děti mohly navštěvovat, musí mít  potvrzení od lékaře, že jsou zdraví. (Neměl nikdo - ale ano, dalo by se dodat.) 2) Sauna by měla mít certifikát, že je uzpůsobená pro takto malé děti, což nemá. 3) Hlavní důvod je, že přes malý počet dětí, kteří do sauny šly, musely s nimi jít dvě učitelky, což si naše malá školky během denního provozu nemůže dovolit. (Chybí dvě učitelky ve stavu.)  
  4. VYBÍRÁNÍ PENĚZ - Z peněz které vybírá spolek budou hrazeny akce, které jsou vyvěšené v sekci - Plánované akce (v 1. pololetí Muzikoterapie a divadlo Údif) + keramická hlína, pokud by došla ze základního rozpočtu MŠ během 1. pololetí + dárky dětem k Mikuláši a vánocům. Pokud by ještě nějaké finance zbyly, přesunou se do rozpočtu na 2. pololetí, kdy jsou mimo jiné plánované také výlety. Tedy na dopravu autobusy. (Čím víc se vybere, tím víc akcí se může pro děti uskutečnit. MŠ vybírala každým rokem 500,- Kč, teď tuto "povinnost" přebralo SRPŠ. Na schůzce s rodiči padl návrh vybírat víc vzhledem k tomu, že se vše zdražuje. Na členské schůzi před 2. pololetím se členové dohodnou na částce pro druhé pololetí.)
  5. PROVOZ ZAHRADY V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH - Na vstupní branku bude přidán patent, chránící její otevření před dětmi, (děkujeme tatínkovi, který se nabídl ho vyrobit). Pak by měl být započat zkušební provoz. (Vždy musí být přítomna učitelka MŠ.) Ten bude možný ve středu, čtvrtek a pátek - tedy mimo dny, kdy jsou kroužky a kdy musí být učitelky přítomny uvnitř v budově. (Podrobnosti ještě "dolaďujeme" s paní ředitelkou.)
  6. PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA NA ŠKOLU - probíhá průběžně během celého dopoledne, protože se týká nejen psaní a malování, ale všech složek dětského rozvoje, (fyzické, sociální, emoční...). Každý předškolák musí splnit každý den konkrétní úkol (pasovaný mu "na míru" podle jeho potřeb a schopností). Čas, kdy úkol splní, si vybírá samo - během dopoledne.
  7. DRAKIÁDA - MŠ byla přizvána k účasti na drakiádě v neděli 14.10. ve spolupráci s jejím zřizovatelem - městskou částí Brno - Maloměřice. Další pouštění draků bude probíhat v rámci jednotlivých tříd během dopolední vycházky.
  8. VOLBY V MŠ - nařizuje zřizovatel, tedy Magistrát. Není v kompetenci ředitelky MŠ odmítnout nebo je přesunout jinam. Lze se jen přizpůsobit.