Aktuálně

09.10.2018

- Obecní úřad momentálně řeší možnosti zabezpečení školky pro to, aby děti mohly odpoledne chodit ven. SOUČASNÉ ZABEZPEČENÍ JE VELMI DOBRÉ, pouze se nám jako maminkám dlouhodobě nelíbí, že v pěkných teplých měsících nechodí děti odpoledne ven, ale jsou uvnitř v budově, což nám připadá škoda. Proto vypsala p. ředitelka dotazník v jednotlivých odděleních, (čímž "poplašila" část maminek :-)). Snažíme se najít řešení, jak to zařídit, abyste si mohli děti ze zahrady vyzvedávat a zároveň měli možnost si vzít věci ze skříněk. Městská část již oslovila firmu, která by to mohla elektronicky vyřešit.

- Zajišťují se jednodenní výlety na červen.

- Plánuje se výsadba stromů či dřevin na školkové zahradě.